Estás en:Servizos Tributarios Alleamentos de bens

Alleamentos de bens

Anterior
INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Teo. Lote 2. Praza de Garaxe nº 15 para moto e trasteiro. Lote 3. Parcela de substitución nº 12 -R.3.B- do S

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 31/10/2016

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ribeira. Trasteiros 7 e 28 dun edificio sito na rúa 9 de agosto. Seperficies de 6,22 e 5,40 m2 Concello de Boiro. Parcela de terreo no lugar de Escarabote, parroquia de Lampón. Superficie de 105m2

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/09/2016

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Negreira. Leiras rústicas, parcelas 134,39,82,104 e 123 da concentración da pena. No rexistro da propiedade, leiras 9075, 9090, 9178, 9222 e 9256

Información subasta:

Poxa o día 28/06/2016 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ribeira. Trasteiro nº 4 no semisótano dun edificio na Ladeira e outro co nº 8 dun edificio en Lugar Agra dá Agra. Con superficie útil de 7,40m2 e 3,25m2, respectivamente.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 30/09/2016

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Padrón. Local comercial destinado a almacén, na 1ª planta dun edificio no sitio de Agro de Cantalarrana, cunha superficie de 650 m2

Información subasta:

Poxa o día 26/05/2016 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMOBLES Vixente

Localización:

Concello de Ribeira. Trasteiro nº 4 no semisótano dun edificio na Ladeira e outro co nº 8 dun edificio en Lugar Agra dá Agra. Con superficie útil de 7,40m2 e 3,25m2, respectivamente.

Información subasta:

Poxa o día 28/04/2016 ás 11:00h no Edificio dos Servizos Tributarios da Deputación Provincial, rúa Archer Milton Huntington, 17, 1º Andar

INMUEBLES Vixente

Localización:

Concello de Ribeira. Local en planta baja, de la casa señalada con el número 27 de la calle Lepanto. Tiene una superficie de 90 metros cuadrados.

Información subasta:

Venda Xestión Directa: O prazo para presentar ofertas será ata o 15/04/2016