galego | castellano
Inicio

Teléfonos

Atención ao contribuínte 900 132 204
Atención Informática (CAU) 981 080 555
Cultura e Deportes 981 080 319
Promoción Económica 981 080 334
Servizos Sociais 981 080 317
Patrimonio e Contratación 981 080 314
Arquitectura 981 080 339
Vías e Obras 981 080 324
Xestión de Plans 981 080 316
Asesoría Xurídica 981 080 313
Recursos Humanos 981 080 315
Biblioteca Provincial Información 981 080 176
Prensa 981 080 322
Rexistro e Información 981 080 330
Xeral da Deputación 981 080 300

 

Para máis información, consulte o Directorio