Estás en:Novas

A Deputación financia con 700.000 euros investimentos en 74 entidades sociais da provincia

A Deputación financia con 700.000 euros investimentos en 74 entidades sociais da provincia

A Deputación da Coruña apoia este ano con 3 millóns de euros a actividade de 215 entidades sociais da provincia. A área de Benestar Social conta con catro liñas de subvencións: para o mantemento de centros, para programas e servizos de entidades no ámbito social, para apoiar programas sociosanitarios e para financiar os novos investimentos que as entidades precisen.

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña vén de publicar a resolución provisional das axudas para investimentos, da que se beneficiarán este ano 74 entidades sociais da provincia cun orzamento total de 695.992,54 euros. As axudas, que son compatibles coas destinadas a financiar programas sociosanitarios ou servizos sociais, oscilan entre os 1.000 e os 41.000 euros, en función do investimento que se ha financiar.

A deputada de Benestar Social, Ana Lamas, subliñou a importancia destas axudas para acometer obras de renovación, ampliación e mellora nos centros asistenciais, coma residencias e centros de día, que xestionan decenas de entidades sociais na provincia, así como para a adquisición de equipos para tratamentos terapéuticos e de rehabilitación, implementación de novas tecnoloxías da información e comunicación en entidades sociais, compra de equipamento específico para centros ocupacionais ou eliminación de barreiras arquitectónicas en centros e vivendas tuteladas.

Lamas destacou que orzamento da área social da Deputación incrementouse este ano nun 137% co obxectivo de reforzar todos os programas sociais provinciais durante a pandemia.

Entidades

Importe subvención

Beneficiario: A B C, S.COOP.
Obxecto: EF-2 Centros de atención á infancia. “ESCOLA INFANTIL ABC. ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO E DA INFRAESTRUTURA DA NOSA ESCOLA INFANTIL”

11.932,06 €

Beneficiario: A XANELA ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ACTIVOS
Obxecto: ED-9 Respiro Familiar. “PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PUNTUAL”

1.987,22 €

Beneficiario: ACCION FAMILIAR FERROL
Obxecto: EOM3 - Programas de apoio á integración social .” Programa de Minorías Étnicas - Narón”

696,00 €

Beneficiario: A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA
Obxecto: ED 2 CENTROS RESIDENCIAIS .”EQUIPAMENTO DE PANEIS SOLARES FOTOVOLTAICA PARA MELLORA ENERXÉTICA NO CENTRO RESIDENCIAL AMICOS”

20.300,99 €

Beneficiario: A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA
Obxecto: EF-2 Centros de atención á infancia. Mellora red saneamento, proteccións chan e mobiliario

4.080,26 €

Beneficiario: ARELA ASOCIACIÓN
Obxecto: EF-2: Centros de atención á infancia. Mellora confortabilidade Casa de Familia ARELA de Santiago: novo dormitorio e caldeira eficiente

1.523,09 €

Beneficiario: ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)
Obxecto: EP- 3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. “Mellora da eficiencia térmica do centro de día para persoas maiores”

3.060,00 €

Beneficiario: ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER
Obxecto: ED -9 RESPIRO FAMILIAR - IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EN TIC’s NA XESTIÓN DA ENTIDADE

7.373,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN AGALURE
Obxecto: EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social.”PODO, PERO SÓ NON PODO”

14.280,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ÁMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL
Obxecto: ED-4 Centros ocupacionais. Reforma taller 1 do servizo de centro ocupacional

35.989,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL

Obxecto: ED-5.CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL.MELLORAS E ACONDICIONAMENTO DE ANDAINA PSM DODRO

5.577,86 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO
Obxecto: EOT-7 PROGRAMAS DE APOIO ÁS FAMILIAS E PARA A PREVENCIÓN NO COLECTIVO DE MENORES E MOCIDADE QUE SE DESENVOLVAN EN COLABORACIÓN COS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DROGODEPENDENCIAS- ACTIVIDADES TRANSVERSAIS-INFORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN

2.906,74 €

Beneficiario: ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ
Obxecto: EOM-1.PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRELABORAL PARA O EMPREGO

13.920,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS RIAS ALTAS
Obxecto: EOR-1 Banco de Alimentos: Equipamento e mellora de almacén de distribución de alimentos

25.830,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA
Obxecto: EOR-4 centro de atención social continuada- REFORMA NO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADO DE CASCO (PUNTO DE CALOR)

21.184,20 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE
Obxecto: ED-8 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN -”ADQUISICIÓN EQUIPOS E CREACIÓN PÁXINA WEB PARA O PROGRAMA DE XESTIÓN E COORDINACIÓN DA REHABILITACIÓN.”

4.338,40 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO
Obxecto: REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

3.650,00 €

Beneficiario: ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO
Obxecto: ED-8 TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN. EQUIPAMENTO TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSOAS CON DANO CEREBRAL ADQUIRIDO

8.649,39 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHÉIMER
Obxecto: EP-3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna EQUIPAMENTO

3.495,79 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL
Obxecto: ED-2 Centros residenciais. “Axudas técnicas para o coidado e mobilización de persoas con parálise cerebral”

15.504,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PAIS DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO
Obxecto: ED-4. Centros ocupacionais. Acondicionamento e mellora das condicións térmicas e de salubridade da planta baixa de Aspamite

27.815,89 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS
Obxecto: ED-8 Tratamentos de rehabilitación: Cambio da instalación eléctrica do local de ASPANEPS

7.616,92 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE
Obxecto: ED-4: Centros ocupacionais. Centro de Recursos de Niveiro: “Sempre conectados”

2.646,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL
Obxecto: ED-1 Eliminación de barreiras. “ConectaSigna. Proxecto de promoción da Lingua de Signos e as novas tecnoloxías”.

1.599,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DIGNIDAD-GALICIA
Obxecto: EF-1 Centros de menores. “CF Ciudad Jardín e/ou Breogán”

6.368,96 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS
Obxecto: ED-4 CENTROS OCUPACIONAIS: EQUIPAMENTO AULA DE INFORMÁTICA E TALLERES OCUPACIONAIS

4.923,88 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ECOS DO SUR
Obxecto: EOM-3 Programas de apoio a integración social. Protect Fogar

5.040,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN EMILIA GOMEZ ADAFAD
Obxecto: EOT-7: Dispor de un ordenador e tres teclados como ferramentas para as intervencións individuais e/ou grupais que se desenvolven no programa de atención a familiares debido ós conflitos orixinados polo consumo de drogas dalgún dos seus membros

992,25 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN EX-ALCOHÓLICOS DE FERROLTERRA
Obxecto: EOT-6 Centros especializados en tratamento do alcoholismo. ASOCIACIÓN DE EX-ALCOHÓLICOS DE FERROLTERRA

3.751,97 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL
Obxecto: EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA. “INSTALACIÓN DUN SISTEMA DE RENOVACIÓN DO AIRE NO CENTRO DE DIA DA ASOCIACIÓN”

6.570,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN FERROLÁ DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO
Obxecto: EOT-3 Unidades asistenciais. “INVESTIMENTO UNIDADE ASISTENCIAS DROGODEPENDENCIAS”

3.100,80 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ITINERA
Obxecto: ED-11 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.”Programa Erit”

2.114,28 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO
Obxecto: ED-3-Centros de día. Mellora dos medios de loita contraincendios e impermeabilización do tellado das instalacións.

5.780,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ONG MESTURA PARA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES
Obxecto: EF-1. Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco ou conflito social

1.548,92 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN ONGD SENVALOS
Obxecto: EOM-2: Investimento para Itinerario Personalizado de Inserción Laboral para persoas migrantes

18.476,96 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS
Obxecto: ED-4 Centros ocupacionais. PINTADO E EQUIPAMENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR E CUBERTA

2.854,89 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Obxecto: ED-4. Centros ocupacionais. “ACTUALIZACIÓN CENTRO OCUPACIONAL ARTEFIOS”

2.815,20 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PARTICIPA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Obxecto: ED-2 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. “PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A DISTANCIA PARA COLECTIVOS DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL CON AFECTACIÓN SEVERA EN CENTROS E RESIDENCIAS DO ÁMBITO RURAL”

2.412,90 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL A CREBA
Obxecto: ED-7 Vivendas tuteladas A Creba

28.623,33 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA
Obxecto: ED-5. Renovación equipamento do CRPL Sagrada Familia de A Coruña

7.501,22 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA
Obxecto: EP-1 Residencias. Atender ás persoas maiores fráxiles ou con discapacidade de tipo físico e/o cognitiva nun recurso asistencial, onde reciban os coidados necesarios para manter ou acadar a mellor calidade de vida.

29.877,61 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN RAIÑA PARAISO
Obxecto: EOR-7 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado. “RURALeLOXICO” RURALeLOXICO II INVEST

19.355,76 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA CORUÑA
Obxecto: PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MENTE EN MOVEMENTO

2.784,00 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE
Obxecto: EF2- Centros de Atención á infancia - Investimento no centro Escola Infantil O Parque

1.057,87 €

Beneficiario: ASOCIACIÓN UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS
Obxecto: EOT-2 Unidades de día. “Subministración e colocación de carpintería exterior (xanelas) en PVC”

5.792,51 €

Beneficiario: ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA
Obxecto: ED-3 Centros de día. “Obras de Ampliación do Centro de Día Integro”

39.000,00 €

Beneficiario: ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS
Obxecto: ED-2 Centros residenciais. “INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL-RESIDENCIAL DA ASOCIACIÓN ASPAS”

22.399,20 €

Beneficiario: ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE
Obxecto: Dotación de equipamento para sala multiusos vinculada á residencia e vivenda comunitaria para persoas con discapacidade intelectual

3.510,76 €

Beneficiario: ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZÚA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)
Obxecto: ED-3 CENTROS DE DÍA . “MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURAS PARA O CENTRO DE DÍA DA ENTIDADE AMARAI”

28.754,48 €

Beneficiario: ASOC.SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL
Obxecto: ED-7 Vivendas Tuteladas. “Acondicionamento e posta en funcionamento dun novo recurso residencial por parte da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal: cuarta vivenda protexida en Narón”

13.671,23 €

Beneficiario: ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAÚDE INTEGRAD@S
Obxecto: ED-9 RESPIRO FAMILIAR. EQUIPAMENTO SERVIZO RESPIRO FAMILIAR PARA ACTIVIDADES ONLINE SITUACIÓN COVID 19

3.990,15 €

Beneficiario: BETANIA DE JESUS NAZARENO
Obxecto: EOR-3 Centros de acollida e inclusión “TU PUEDES”

482,19 €

Beneficiario: CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO
Obxecto: EP - 5 Vivendas Comunitarias. “Acondicionamento vivenda comunitaria”

9.280,00 €

Beneficiario: CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL
Obxecto: EOR-3 Centros de acollida e inclusión.Centro de día de inclusión Gabriel Vázquez Seijas. INVERSIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS EN CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

4.599,11 €

Beneficiario: CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI
Obxecto: Adquisición de equipamento tecnolóxico para o Centro ocupacional

24.070,00 €

Beneficiario: COCINA ECONÓMICA DE FERROL
Obxecto: EOR-3 Comedores sociais. “COCINA ECONÓMICA DE FERROL” SUSTITUCIÓN TELLADO PATIO EN PASILLO E ZONA MOTORES CÁMARAS E PINTURA PATIO”

3.942,00 €

Beneficiario: COCINA ECONÓMICA DE SANTIAGO
Obxecto: EOR-4: Comedor social. Acondicionamento de almacén e entradas. Adquisición ordenador e actualización páxina web

3.157,71 €

Beneficiario: DIMAFA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA
Obxecto: EF-2 Centros de atención á infancia. Mellora do mobiliario Escola Infantil Fany co fin de manter escola o mais saudable e funcional posible.

1.241,20 €

Beneficiario: ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA
Obxecto: EF-2 Centros de atención á infancia. “MELLORA E EQUIPAMENTO DAS INSTALACIÓNS”

1.720,98 €

Beneficiario: FEAFES GALICIA (FEDERACIÓN ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)
Obxecto: ED-11 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado “Proxecto de inserción laboral para persoas con diagnóstico de saúde mental”

12.226,27 €

Beneficiario: FEDERACIÓN DOWN GALICIA
Obxecto: ED-1 Eliminación de barreiras. Ampliación do servidor e deseño da páxina web para a mellora da xestión do servizo de promoción da autonomía persoal de Down Galicia

1.831,98 €

Beneficiario: FUNDACIÓN ADCOR
Obxecto: EP-1 RESIDENCIAS. PINTURA E COLOCACIÓN PLACAS PROTECCIÓN PAREDES CENTROS DA FUNDACIÓN ADCOR

13.827,20 €

Beneficiario: FUNDACIÓN ERGUETE-INTEGRACIÓN
Obxecto: EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social. “Equipamento para o programa Sisifo”

749,70 €

Beneficiario: FUNDACIÓN JUANSOÑADOR
Obxecto: EF-5 Mobiliario e equipamento para a mellora dos espazos e atención do programa socioeducativo Na Rúa Coruña

2.318,40 €

Beneficiario: FUNDACIÓN MENIÑOS
Obxecto: EF-5. Construíndo futuros

4.116,61 €

Beneficiario: FUNDACIÓN RAIOLA
Obxecto: EP-5 MELLORA DA GALERÍA INTERIOR E SOPORTAL DA ENTRADA

14.691,33 €

Beneficiario: FUNDACIÓN RONSEL
Obxecto: EOM- 2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado

2.385,50 €

Beneficiario: OS MENIÑOS SOCIEDADE COOP GALEGA
Obxecto: EF-2. ESCOLA INFANTIL OS MENIÑOS

491,84 €

Beneficiario: REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS
Obxecto: EP-1.RESIDENCIAS. MELLORA DO XARDÍN EXTERIOR E OUTRAS OBRAS DE INVERSIÓN NAS INSTALACIÓNS DA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES PADRE RUBINOS

41.752,09 €

Beneficiario: RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA
Obxecto: EF1-CENTROS DE MENORES. “CENTRO FOGAR MARÍA INMACULADA “ DE BAÑOBRE

13.543,97 €

Beneficiario: RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA
Obxecto: EP-1: Residencias: RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME “Adquisición de mobiliario xeriátrico”

3.032,82 €

Beneficiario: SANTO HOSPITAL DE CARIDAD
Obxecto: EOR-2: Albergues. Investimento para a mellora das instalacións do Albergue que facilitan o aseo persoal das persoas con discapacidades físicas e o acceso ao mesmo

8.096,35 €

Beneficiario: TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV.L.AMIGO C.CDAD.MUCHACHOS AGARIMO
Obxecto: EF-1 Centros de menores. CREACIÓN Y DOTACIÓN DE SALAS DE INTERVENCIÓN APOYO PSICOLÓGICO, DESPACHOS GRUPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESIÓN.

7.140,00 €

Beneficiario: YARAMA AFRICA
Obxecto: EOM-3 PROGRAMAS DE APOIO Á INTEGRACIÓN SOCIAL.AMINATA.PROXECTO PARA INCLUSIÓN SOCIAL DAS PERSOAS MIGRANTES EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

2.270,35 €

Páxinas suxeridas