Estás en:Contratación Pregos tipo e Documentos

Pregos tipo e Documentos

Aprobados polo Pleno da Deputación en sesión celebrada o 26 de febreiro de 2021, e que sustitúen ós aprobados o 25 de septembro de 2020 e o 27 de novembro de 2020

 • 1. PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANESPROVINCIALES E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS
 • 2. PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN DE REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUÍCIOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.
 • 3. PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.
 • 4. PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACIÓN DE FORMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.
 • 5. PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADÍSIMO ( ou SIMPLIFICADO ABREVIADO ) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

(Modificación aprobada na sesión plenaria celebrada o 24 de novembro de 2023)

 • Modificación do prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación mediante procedemento aberto con múltiples criterios de contratos de SERVIZOS financiados con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR)
 • Galego: Formato (PDF / WORD)
 • Castelán: Formato (PDF / WORD)
 • BOP do 14/12/2023

 

(Aprobado na sesión plenaria celebrada o 28 de abril 2023)

 • PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) NAS OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA ¿ FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PRTR)
 • Galego: Formato [ PDF | Word ]
 • Castelán: Formato [ PDF | Word ]
 • BOP do 15/05/2023

 

(Aprobado na sesión plenaria celebrada o 24 de novembro de 2023)

 • Modificación da cláusula de financiamento do prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación mediante procedemento aberto con múltiples criterios de contratos de SUBMINISTRACIÓN financiados con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea - Next GenerationEU (PRTR)

 

Aprobado na sesión plenaria celebrada o 29 de setembro de 2023

 • ANUNCIO: PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN REXER PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) AS SUBMINISTRACIÓNS FINANCIADAS CON FONDOS DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA ¿ FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PRTR)
 • Galego: Formato (PDF / WORD)
 • Castelán: Formato (PDF / WORD)
 • BOP do 16/10/2023

 

Aprobado na sesión plenaria celebrada o 25 de novembro de 2022

 

 

 

O Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 27 de novembro de 2020 aprobou os seguintes pregos que substitúen aos aprobados en sesión celebrada o 25 de maio de 2018.

 • Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais 
 • Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto simplificado (mediante a aplicación de fórmulas) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais
 • Prego tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto simplificadísimo das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais

 

Pregos tipo de obras aprobados polo Pleno o 25 de setembro de 2020.

 • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante PROCEDEMENTO ABERTO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

 

 • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar mediante PROCEDEMENTO ABERTO (CON ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

 

Histórico

Procedementos simplificados aprobados polo Pleno 25 de maio de 2018

 • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

 • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADO (MEDIANTE A APLICACIÓN DE FÓRMULAS) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

 • Aprobación do prego tipo de cláusulas adminsitrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto SIMPLIFICADÍSIMO das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP 30/05/2018):

 

 

 

 • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante PROCEDEMENTO ABERTO (con PLURALIDADE de CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN AUTOMÁTICA) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:
 • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante PROCEDEMENTO ABERTO (con PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación automática) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

 

 • Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para contratar mediante PROCEDEMENTO ABERTO (CON ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN, FACTOR PREZO) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais:

PREGOS ANTIGOS: Pregos tipo de obras adaptados as modificacions do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobados polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 30 de decembro de 2015.

Pregos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares:

A) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de valoracion) das obras comprendidas nos plans provinciais

B) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (cun único criterio de valoracion : factor prezo) das obras comprendidas nos plans provinciais

 

C) Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais