Estás en:Servizos Tributarios

Servizos Tributarios

A Deputación Provincial de A Coruña asume, por delegación expresa dos concellos, as competencias en materia tributaria, en relación cos tributos, precios públicos e outros ingresos de dereito público de carácter municipal.