Estás en:Lingua Funcións

Funcións

Asesoramento lingüístico

A función básica do SNL é a de facer progresar a lingua, incrementar o seu uso na organización e mellorar a calidade da comunicación. Desenvolvemos, por tanto, actuacións destinadas a dotar de prestixio o galego. Para iso cómpre intervir ademais sobre a propia lingua e as súas aplicacións. Neste último aspecto, promovemos as seguintes accións:

  • Mellorar a calidade lingüística e comunicativa dos textos escritos.

  • Normalizar a imaxe lingüística da organización.

  • Fixar criterios lingüísticos propios da organización.

  • Ofrecer asesoramento lingüístico.

  • Elaborar documentos - modelo do organismo -formularios, cartas, actas, nóminas, facturas, etc.-.

Dinamización lingüística

  • Promover actuacións encamiñadas a dinamizar o uso do galego nas actividades cotiás da cidadanía, en todos os eidos. Prestaráselle especial atención á poboación máis nova e ás organizacións.

  • Propoñer programas dinamizadores e actividades concretas que conciencien ao persoal e á sociedade respecto do uso da lingua galega.

  • Propiciar e xestionar liñas de información e axuda dirixidas á rede asociativa, empresarial e educativa para fomentar o uso do galego.

Sociolingüística / Formación

  • Difusión de materiais que contribúan á tarefa normalizadora: dereitos lingüísticos, lexislación, recursos lingüísticos que axuden ao traballo en galego, etc.

  • Colaboración no deseño de programas de formación lingüística e non lingüística (contidos favorables á mellora das actitudes).