Páxinas
Novas

Economía e facenda

Orzamentos
e modificacións

Exercicio 2019

 

Plan orzamentario a medio prazo e determinación do límite de gasto non financeiro para o período 2019-2021

 

Exercicio 2018

 

Plan orzamentario a medio prazo e determinación do límite de gasto non financeiro para o período 2018-2020

 

Orzamento

 Expedientes de modificación de crédito

Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2018

 

Exercicio 2017

 

Plan orzamentario a medio prazo e determinación do límite de gasto non financeiro para o período 2017-2019

 

Orzamento

Expedientes de modificación de crédito

Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2017

 

Exercicio 2016

 

Plan orzamentario a medio prazo e determinación do límite de gasto non financeiro para o período 2016-2018.

 

Orzamento

Expedientes de modificación de Crédito 2016

  Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2016

Liquidación Orzamento Xeral:

Conta Xeral:

Exercicios anteriores

2015

2014

2013

Xestión de facturas

Procedemento de tramitación de facturas

Outros 
informes

Circulares e Instruccións:

Acordo en materia de xestión orzamentaria

Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro

Dereitos de difícil ou imposible recadación

Investimentos Financeiramente Sustentables

Control 
financeiro

Control de subvencións:

 

 

Control de ingresos:

 

 

Asignacións
Grupos Políticos

Normas comúns

Asignacións

  • Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas
  • Grupo Provincial Partido Popular
  • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
  • Grupo Provincial Alternativa dos veciños
  • Grupo Provincial Compostela Aberta
  • Grupo Provincial Socialista