Páxinas
Novas

Economía e facenda

Orzamentos
e modificacións

Exercicio 2017

Orzamento

Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2017

Exercicio 2016

Orzamento

Expedientes de modificación de Crédito 2016

  Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2016

Xaneiro  Abril  Xullo  Outubro
Febreiro  Maio  Agosto  Novembro
Marzo Xuño  Setembro  

 

Exercicios anteriores

2015

2014

2013

Facturación 
electrónica

Normativa interna da Deputación sobre tramitación da factura electrónica:

Outros 
informes

Acordo en materia de xestión orzamentaria

Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro

Asignacións
Grupos Políticos

Normas comúns

Asignacións

  • Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas
  • Grupo Provincial Partido Popular
  • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
  • Grupo Provincial Alternativa dos veciños
  • Grupo Provincial Compostela Aberta
  • Grupo Provincial Socialista