Páxinas
Novas

Economía e facenda

Orzamentos
e modificacións

Exercicio 2017

Orzamento

Expedientes de modificación de crédito

Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2017

Exercicio 2016

Orzamento

Expedientes de modificación de Crédito 2016

  Estados mensuais de execución orzamentaria e proxección a 31/12/2016

Xaneiro  Abril  Xullo  Outubro
Febreiro  Maio  Agosto  Novembro
Marzo Xuño  Setembro  

 

Liquidación Orzamento Xeral

Exercicios anteriores

2015

2014

2013

Facturación 
electrónica

Normativa interna da Deputación sobre tramitación da factura electrónica:

Outros 
informes

Acordo en materia de xestión orzamentaria

Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro

Control 
financeiro

Control de subvencións:

 

 

Control de ingresos:

 

Asignacións
Grupos Políticos

Normas comúns

Asignacións

  • Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas
  • Grupo Provincial Partido Popular
  • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
  • Grupo Provincial Alternativa dos veciños
  • Grupo Provincial Compostela Aberta
  • Grupo Provincial Socialista