Estás en:Economía e facenda Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña

Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña

Informes sobre período medio de pago global según RD635/2014, de 25 de xullo
e relación de facturas pagadas