Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA en cumprimento da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro