Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA en cumprimento da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro

 • Circulares e Instruccións:

 

 • Acordo en materia de xestión orzamentaria:

 

 

 • Acción de fomento da Deputación Provincial da Coruña:

 

 •  Dereitos de difícil ou imposible recadación:

 

 • Investimentos Financeiramente Sustentables

Normas comúns

 

Asignacións

 • Grupo Político Provincial Partido Popular
 • Grupo Político Provincial Socialista
 • Grupo Político Provincial Bloque Nacionalista Galego - Asembleas Abertas
 • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
 • Grupo Político Provincial Alternativa dos Veciños
 • Grupo Político Provincial Compostela Aberta