Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

INFORMACIÓN RENDIDA AO MINISTERIO DE FACENDA en cumprimento da Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro

  • Circulares e Instruccións:

 

  • Acordo en materia de xestión orzamentaria:

 

 

  • Acción de fomento da Deputación Provincial da Coruña:

 

  •  Dereitos de difícil ou imposible recadación:

 

  • Investimentos Financeiramente Sustentables