Estás en:Servizos Sociais Subvencións nominativas

Subvencións nominativas

Entidades locais

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL
CONCELLO DE CULLEREDOMantemento xeral e reserva de prazas do Centro ocupacional "A Escada"70.238,90 €
CONSORCIO DAS MARIÑASMantemento equipo Plan coordinador de Servizos Sociais60.000,00 €
CONCELLO DE CARBALLOMantemento Unidade Asistencial de Drogodependencias30.000,00 €

 

Entidades sen ánimo de lucro

 

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL
CASCOMantemento rede de pisos de acollida para persoas seropositivas en situación de exclusión social40.000,00 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZAVoluntariado europeo17.000,00 €

Entidades locais

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL
Concello de CulleredoMantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada"70.000 €
Concello de CarballoMantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias30.000 €
Consorcio As MariñasMantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano  201860.000 €

  

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL 
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.)Mantemento da rede de pisos de acollida60.000 €
Fundación Paideia GalizaPrograma de voluntariado social en países europeos17.000 €
Fundación Profesor Novoa Santos
PROGRAMA DE EXERCICIO CON
MARCHA NÓRDICA PARA A MELLORA DA FRAXILIDADE NOS ADULTOS MAIORES.
4.843,63 €
MULLERES
COLLEITEIRAS SOCIEDADE COOP GALEGA
EQUIPAMENTO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE VALORIZACIÓN DE ACEITE VEXETAL USADO
19.523,70 €

Entidades locais

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL
Concello de CulleredoMantemento e reserva de prazas no Centro ocupacional "A Escada"70.000 €
Concello da CoruñaServizo de canguraxe "Concilia os teus tempos"80.000 €
Concello de CarballoMantemento da Unidade Asistencial de drogodependencias30.000 €
Consorcio As MariñasMantemento do servizo de asesoría xurídica social especializada ano  201760.000 €
Mancomunidade de municipios Comarca de OrdesFinanciamento do servizos sociais básicos da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes 

 

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL 
ALCERPrograma "Bule con Alcer"36.000 €
Comité Cidadán Antisida (C.A.S.C.O.)Mantemento da rede de pisos de acollida60.000 €
Fundación Paideia GalizaPrograma de voluntariado social en países europeos17.000 €
Asociación de pequeno comercio de A Pobra do CaramiñalProxecto de inclusión laboral en comercio dirixido a persoas con diversidade funcional95.000 €
ALAS CoruñaProxecto de artes escénicas13.000 € 

Entidades locais

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL 
CONCELLO DE CULLEREDOMANTEMENTO E RESERVA DE 5 PRAZAS CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA70.000 €
CONCELLO DE CARBALLOMANTEMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS20.000 €
CONSORCIO DE AS MARIÑASMANTEMENTO DO SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA ESPECIALIZADA60.000 €
MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS COMARCA DE ORDESFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS DA COMARCA DE ORDES (CONCELLO DE FRADES, ORDES E OROSO)121.745,87 €
CONCELLO DA CORUÑACONCILIA OS TEUS TEMPOS, SERVIZO DE CANGURAXE MUNICIPAL100.000 €
CONCELLO DA CORUÑAERRADICACIÓN DO CHABOLISMO82.000 € 
CONCELLO DE NARÓNERRADICACIÓN DO CHABOLISMO33.424,07 € 

 

 

Entidades sen ánimo de lucro

ENTIDADEOBXECTOACHEGA PROVINCIAL
COMITÉ CIDADÁN ANTI SIDA (CASCO)MANTEMENTO REDE PISOS DE ACOLLIDA E ATENCIÓN PERSOAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 201660.000 €
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZAPROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS PARA A XUVENTUDE DESEMPREGADA17.000 €
ASPROMOREQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS39.155,89 €
ALCERBULE CON ALCER36.000 €
ASFEDROEDUCANDO NO LECER18.000 €
ASPROMOREQUIPAMENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA E ESPAZOS COMÚNS39.155,89 €