Estás en:Servizos Tributarios Documentos Servizos Tributarios

Documentos Servizos Tributarios

1.- Instancia Xeral

2.- Solicitude de devolución:

3.- Solicitude de bonificación do IBI:

4.- Solicitude de bonificación/exención do IBI:

5.- Solicitude de exención do IVTM:

6.- Domiciliación de recibo:

7.- Aprazamentos e fraccionamentos de pago:

8.- Cambio de domicilio:

9.- Modelo de declaración IIVTNU (Plusvalía)

10.- Declaración - Solicitude autorización para a execución de obras, instalacións e realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou zona de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña [Galego  | Castellano]

11.- Solicitude de matrícula no Conservatorio Profesional de Danza

12.- Autorización para solicitud de duplicados de recibos

13.- Suspensión do acto impugnado