Páxinas
Novas

Recursos Humanos

Proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico financeiro tributario (A1)

Proceso selectivo para elaborar unha lista para postos de cociñeiro (C2)

Proceso selectivo para posto de Enxeñeiro Técnico en topografía

Proceso selectivo de elaboración de listas aspirantes para nomeamento como persoal funcionario interino e/ou contratacións de persoal laboral temporal de arquitectos

Proceso selectivo para elaborar listas de persoal interino e/o laboral temporal de técnico financeiro-tributario (A1)