Páxinas
Novas

Recursos Humanos

Proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de técnico de son

Proceso selectivo para elaborar lista de aspirantes a funcionarios interinos para postos de técnico de administración (A1) de Administración Xeral

Proceso selectivo para elaborar unha lista para postos de cociñeiro (C2)

Proceso selectivo para posto de Enxeñeiro Técnico en topografía

Proceso selectivo de elaboración de listas aspirantes para nomeamento como persoal funcionario interino e/ou contratacións de persoal laboral temporal de arquitectos

Proceso selectivo para elaborar listas de persoal interino e/o laboral temporal de técnico financeiro-tributario (A1)