Estás en:Economía e facenda Conta Xeral da Deputación Provincial da Coruña

Conta Xeral da Deputación Provincial da Coruña

 1. INTRODUCIÓN
 2. BALANCE
 3. CONTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
 4. ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO
 5. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO
 6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
 7. MEMORIA
 1. INTRODUCIÓN
 2. BALANCE
 3. CONTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
 4. ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO
 5. ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO
 6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
 7. MEMORIA