Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

  • Circulares e Instruccións:

 

  • Acordo en materia de xestión orzamentaria:

 

 

  • Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro:

 

  •  Dereitos de difícil ou imposible recadación:

 

  • Investimentos Financeiramente Sustentables