Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Circulares e Instruccións:

Acordo en materia de xestión orzamentaria

Reais Decretos Leis 4/2012 e 7/2012

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro

 

Dereitos de difícil ou imposible recadación

 

Investimentos Financeiramente Sustentables

Normas comúns

Asignacións

  • Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas
  • Grupo Provincial Partido Popular
  • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
  • Grupo Provincial Alternativa dos veciños
  • Grupo Provincial Compostela Aberta
  • Grupo Provincial Socialista