Estás en:Contratación Programa de valoración de ofertas económicas en contratos e concursos

Programa de valoración de ofertas económicas en contratos e concursos

Nova fórmula

Para empregar nas licitacións que usen os novos pregos tipo da Deputación adaptados a Lei 9/2017 de de Contratos do Sector Público.

 

Fórmula antiga

Para empregar nas licitacións que usen os pregos tipo da Deputación anteriores a entrada en vigor la Lei 9/2017 de de Contratos do Sector Público.