Estás en:Novas

Convocatoria de subvencións a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para actividades turísticas 2020.

Deputación Provincial da Coruña

Extracto da Resolución núm. 4339/2020 do 5 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas da provincia da Coruña, no ano 2020.

BDNS (Identif.): 494960

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/02/11/2020_0000000978.pdf

Páxinas suxeridas