Estás en:Accesos directos Formularios Europe Direct Next Generation - MFP 2021/2027

Next Generation - MFP 2021/2027

Contacto Info NextGenerationEU: Este formulario só está dispoñible para os Concellos da Provincia da Coruña que desexen recibir información sobre a iniciativa Next Generation EU e o Marco Financeiro Plurianual 2021-2027.
A data límite é o 12 de febreiro de 2021.
*Todos os campos do formulario son obrigatorios.

Concello

*
*

Representante do Concello (ámbito político)

*
*
*
*
*

Representante do Concello (ámbito técnico)

*
*
*
*
*

Información sobre Protección de Datos

Os seguintes datos serán tratados pola Deputación da Coruña con dirección en Avenida Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, para xestionar a comunicación cos Concellos interesados: nome e apelidos, teléfono, correo electrónico, enderezo postal.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais é o consentimento que o/a interesado/a outorga á Deputación Provincial ao enviar este formulario.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coas finalidades para as que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar das finalidades expostas e do tratamento dos datos.
As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou en persoa nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Se consideran que o presente tratamento incumpre o establecido no RGPD poden presentar unha reclamación ante a AEPD.
Para calquera outra dúbida relacionada coa protección de datos as persoas interesadas poden dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.