Atención á cidadanía

A Deputación da Coruña informa: "Todos os prazos dos procedementos administrativos en curso están suspendidos pero vostede pode continuar presentando as súas solicitudes a través da nosa sede electrónica sede.dacoruna.gal. En caso de urxencia pode enviar un correo electrónico a deputacion@dacoruna.gal ou ben chame de luns a venres en horario de 9 a 14.00h.