Estás en:Economía e facenda Fondos Next Generation Pregos Tipo Next Generation

Pregos Tipo Next Generation

Aprobado na sesión plenaria celebrada o 25 de novembro de 2022

  • Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a adxudicación mediante procedemento aberto con múltiples criterios de contratos de servizos financiados con fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia. FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PRTR)