Estás en:Economía e facenda Informes

Informes

Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Xullo e relación de facturas pagadas

 • ANO 2019
 • Pago global a proveedores:

 

 • Circulares e Instruccións:

 

 • Acordo en materia de xestión orzamentaria:

 

 

 • Recursos provinciais asignados a concellos da provincia e entidades privadas sen ánimo de lucro:

 

 •  Dereitos de difícil ou imposible recadación:

 

 • Investimentos Financeiramente Sustentables

Normas comúns

Asignacións

 • Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego Asambleas Abertas
 • Grupo Provincial Partido Popular
 • Grupo Político Provincial Marea Atlántica
 • Grupo Provincial Alternativa dos veciños
 • Grupo Provincial Compostela Aberta
 • Grupo Provincial Socialista