Estás en:Novas

OVEL. Datos anuais das entregas a conta da participación das EELL en tributos do Estado para 2022.

Novedades:

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

[04/01/2022] Datos anuais das entregas a conta da participación das Entidades Locais en tributos do Estado para o exercicio 2022 en aplicación da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2022.

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionEELLs/DatosFinanciacionEL.aspx

Páxinas suxeridas