Estás en:Novas

Convocatoria de subvencións para festivais do sector audiovisual

DOGA 11/01/2022

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a festivais do sector audiovisual celebrados en Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento CT215B). (AGADIC)
BDNS (Identif.): 603768


Artigo 4. Persoas beneficiarias da subvención

"1. Poderán acceder a estas axudas (...)así como as entidades locais galegas, que leven a cabo algún dos festivais descritos no obxecto da convocatoria e cumpran os requisitos referidos no artigo 10.1 da Lei de subvencións de Galicia.

2. As entidades locais galegas poderán presentar a súa solicitude individual ou conxuntamente, como agrupación, asociación, mancomunidade, fusión ou outra fórmula similar. (...)"

Páxinas suxeridas