Estás en:Novas

Publicación de beneficiarios de subvencións 2022-2023 para investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede Natura 2000.

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican os concellos, as persoas físicas e as entidades (asociacións e comunidades de montes veciñais en man común) beneficiarios das subvencións concedidas en virtude da Orde do 21 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para os anos 2022 e 2023 das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos na Rede Natura 2000 de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220913/AnuncioG0532-050922-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas