Estás en:Novas

Publicación de axudas concedidas a institucións sen fin de lucro e EELL para gastos correntes de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

Xunta de Galicia

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 25 de agosto de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de febreiro de 2022 pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 9 de marzo).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220916/AnuncioG0655-080922-0001_gl.pdf