Estás en:Novas

Xornadas formativas sobre medidas para previr a fraude e a corrupción na administración local: o plan premadecor da Deputación Provincial da Coruña.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira

Serv. Fiscaliz. e Control Financ. Sec. Control II

Resolución pola que se acorda a realización de catro xornadas formativas sobre as medidas para previr a fraude e a corrupción na administración local: o plan premadecor da Deputación Provincial da Coruña

1ª.- 06/10/2022: ORTIGUEIRA, Teatro da Beneficencia. Para os concellos do Partido xudicial de Ferrol, zona norte da provincia.

2ª.- 26/10/2022: CURTIS, Casa da Cultura de Teixeiro. Para os concellos dos Partidos xudiciais da Coruña e Betanzos, centro-leste do territorio provincial.

3ª.- 22/11/2022: ZAS, Auditorio de Baio. Para os concellos dos Partidos xudiciais de Carballo e Corcubión, centro-oeste.

4ª .- 29/11/2022: LOUSAME, Casa da Cultura. Para os concellos dos Partidos xudiciais de Santiago e Noia, zona sur da provincia.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/09/27/2022_0000005938.pdf