Estás en:Novas

Bases reguladoras proxectos mellora eficiencia do ciclo urbano da auga e 1ª convocatoria. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Orde TED/934/2022, do 23 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas por concorrencia competitiva para a elaboración de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga e a primeira convocatoria de subvencións (2022) en concorrencia competitiva de proxectos de mellora da eficiencia do ciclo urbano da auga (PERTE dixitalización do ciclo da auga), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf