Estás en:Novas

Bases reguladoras subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura 2023 (fondos NextGenerationEU)

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura, ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) 2021/241, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento CT404F).
BDNS (Identif.): 658960

Artigo 3. Entidades beneficiarias
1. Establécense dúas categorías de posibles entidades beneficiarias desta convocatoria:
(...)
Categoría 2. Concellos e o sector público institucional deles dependente, segundo o artigo 82.2 da Lei 7/1985, de calquera Administración (organismos públicos, entidades de dereito público ou privado).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221118/AnuncioG1097-071122-0001_gl.pdf

Páxinas suxeridas