Estás en:Novas

Bases reguladoras subvencións a EELL para o fomento do uso da bicicleta.

Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana

Orde TMA/1131/2022, do 11 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais para o fomento do uso da bicicleta a través de investimento en infraestrutura ciclista.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19466.pdf

Páxinas suxeridas