Estás en:Novas

Bases reguladoras subvencións para realizar obras de modernización das instalacións deportivas (eficiencia enerxética, inclusión e sustentabilidade), con cargo aos fondos europeos.

Ministerio de Cultura e Deporte

Orde CUD/1136/2022, do 18 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións e axudas do Consello Superior de Deportes a entidades titulares de instalacións deportivas con capacidade para albergar eventos internacionais para realizar obras que modernicen ditas instalacións canto a eficiencia enerxética, inclusión e sustentabilidade, con cargo aos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf

Páxinas suxeridas