Estás en:Novas

Ampliación prazo xustificación subvencións para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal 2022.

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 17 de novembro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de recollida de residuos especiais de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2022 (código de procedemento MT975M).
«4. A data límite para executar o proxecto e presentar a documentación xustificativa dos investimentos será o 30 de decembro do ano correspondente á anualidade a que se impute o orzamento, da seguinte maneira:
a) O 30 de decembro de 2022 para os gastos que se imputen ao orzamento correspondente á anualidade 2022.
b) O 30 de decembro de 2023 para os gastos que se imputen ao orzamento correspondente á anualidade 2023.
c) O 30 de decembro de 2024 para os gastos que se imputen ao orzamento correspondente á anualidade 2024.
d) O 30 de decembro de 2025 para os gastos que se imputen ao orzamento correspondente á anualidade 2025».

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221123/AnuncioG0532-171122-0003_gl.pdf

Páxinas suxeridas