Estás en:Novas

INAP. Convocatoria actividades formativas descentralizadas do primeiro semestre 2023.

Ministerio de Facenda e Función Pública

Resolución do 22 de marzo de 2023, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan actividades formativas descentralizadas do subprograma de desempeño en Entidades Locais para o primeiro semestre de 2023 e a xornada "10 anos de Reforma da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local".

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/29/pdfs/BOE-A-2023-8027.pdf