Estás en:Novas

Convocatoria proceso selectivo promoción interna e provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, Escala Básica, categoría de Oficial.

Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 5 de maio de 2023, da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se publica a convocatoria do proceso selectivo de acceso por promoción interna e do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, Escala Básica, categoría de Oficial.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/23/pdfs/BOE-A-2023-12096.pdf