Estás en:Novas

Junta Electoral Central. Resumo dos resultados das eleccións locais celebradas o 28 de maio de 2023

Junta Electoral Central

Resolución do 5 de xullo de 2023, da Presidencia da Xunta Electoral Central, pola que se publica o resumo dos resultados das eleccións locais convocadas por Real decreto 207/2023, do 3 de abril, e celebradas o 28 de maio de 2023, segundo os datos que figuran nas actas de proclamación remitidas por cada unha das Xuntas Electorais de Zona. Provincias: Cantabria, Castelló, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca e Guipúscoa.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/15/pdfs/BOE-A-2023-19490.pdf