Estás en:Novas

Decreto 129/2023 de sanidade mortuoria de Galicia.

Xunta de Galicia 

Consellería de Sanidade

Decreto  129/2023, do 31 de agosto, de sanidade mortuoria de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230918/AnuncioC3K1-080923-0002_gl.pdf