Estás en:Novas

Bases concesión subvencións a EELL para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para 2023 a 2025.

Xunta de Galicia 

Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os anos 2023 a 2025, cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C). BDNS (Identif.): 716486

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230918/AnuncioG0657-060923-0007_gl.pdf