Estás en:Novas

Aprobación das bases xerais reguladoras dos programas de subvencións da Deputación Provincial da Coruña 2024.

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira

Servizo Fiscalización e Control Financeiro

Sección Control II

Resolución pola que se aproban as bases xerais reguladoras dos programas de subvencións da Deputación Provincial da Coruña 2024.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/09/18/2023_0000007425.pdf