Estás en:Novas

LEI 6/2023, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Xunta de Galicia.

Presidencia da Xunta de Galicia.

LEI 6/2023, do 2 de novembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia


Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación
(...)
2. Esta lei será aplicable:

e) Ás entidades locais de Galicia, nos termos establecidos na disposición adicional segunda.
Disposición adicional segunda. Facultades da Administración local de Galicia:
Serán aplicables ás entidades que integran a Administración local do ámbito territorial
da Comunidade Autónoma de Galicia as figuras xurídicas previstas no capítulo V do título I.