Estás en:Novas

Valedor do Pobo: convocatoria posto de traballo á Unidade Asuntos Económicos (libre designación)

Valedor do Pobo.

RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2023 pola que se aproba a convocatoria para a adscrición, polo sistema de libre designación, ao posto de traballo da Unidade de Asuntos Económicos e Réxime Interior.