Estás en:Novas

OVEELL. Tributos locais:Compensación perda recadación (Cooperativas) -Canon Telefónica 2023

Novidades.

Compensacións por perda de recadación nos tributos locais 2023. Pago 5.º de Cooperativas.

Distribución de tributos locais de xestión centralizada 2023. Canon Telefónica 3º Trimestre 2023.