Estás en:Novas

Publicación axudas concedidas para o proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.

Xunta de Galicia

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia, para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2023 (código de procedemento MT975O) (Diario Oficial de Galicia número 104, do 2 de xuño).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231116/AnuncioG0691-101123-0002_gl.pdf