Estás en:Novas

Bases e ordenanza reguladora do Plan de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal

Deputación Provincial

Servizo de Xestión de Plans. Sección de Plans Provinciais

BASES REGULADORAS
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) "POS+ 2024"

ORDENANZA REGULADORA DOS PLANS PROVINCIAIS DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA