Preinscrición

DATAS PROBAS DE ACCESO

INICIACIÓN E 1º DE GRAO ELEMENTAL: 6 de xuño de 2024

RESTO DE CURSOS GRAO ELEMENTAL:  10 de xuño de 2024

1º DE GRAO PROFESIONAL: 7 de xuño de 2024

RESTO DE CURSOS GRAO PROFESIONAL: 11 de xuño de 2024

NECESARIO FACER PREINSCRICIÓN PARA TÓDOLOS NIVEIS

(máis información en secretaría)

Preinscrición telefónica: 981 080 181 (de 16:00 a 21:00h)

Preinscrición telemática remitindo ao enderezo de correo electrónico conservatorio.danza@dacoruna.gal solicitude coa seguinte información:

  • Nome e apelidos do/a solicitante
  • Data de nacemento.
  • Persoa responsable e teléfonos de contacto
  • Curso ao que se presenta

Informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación da Coruña co fin de xestionar a inscrición e a valoración das probas de acceso.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no cumprimento dunha misión de interese público. Os datos poderán ser comunicados ás Administracións públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido na normativa de arquivo.
Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo se considera que o tratamento incumpre co establecido no RXPD pode reclamar perante a AEPD.
Pode consultar máis información relacionada coa protección de datos na nosa Política de Privacidade ou dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.