Preinscrición

PROBAS DE ACCESO

1º DE GRAO PROFESIONAL: MARTES, 5 DE XUÑO DE 2018 ÁS 16:00 HORAS

INICIACIÓN E 1º DE GRAO ELEMENTAL: VENRES, 8 DE XUÑO DE 2018 ÁS 16:30 HORAS

PARA O RESTO DOS CURSOS: 5 DE SETEMBRO DE 2018 ÁS 18:00 HORAS

Probas 4.pdf