Preinscrición

PROBAS DE ACCESO

1º DE GRAO PROFESIONAL: martes, 4 de xuño ás 16:00 h.

INICIACIÓN E 1º DE GRAO ELEMENTAL: venres, 7 de xuño ás 16:30 h.

RESTO DOS CURSOS: mércores, 4 de setembro ás 18:00 h.

NECESARIO FACER PREINSCRICIÓN PARA TÓDOLOS NIVEIS
(máis información, en secretaría)