Estás en:Educación Bolsas

Bolsas

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos tramitaránse de xeito telemático.

Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:

  • Correo electrónico do solicitante.
  • Certificado dixital do solicitante.
  • Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

 

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:

 

SUBTEL

 

Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2019
 
Destinadas a alumnos do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña
 

Convocatorias BCONSER-CD e PREM-CD en SUBTEL

 

ANO 2021

 

 

ANO 2020

 

  • CONCESIÓN PROVISIONAL:

 

 

 

SUBTEL

ANO 2021

 

 

 

 

ANO 2020

Instrucións para o pagamento e xustificación das bolsas

Para o perfeccionamento de estudos artísticos fora da Comunidade Autónoma de Galicia.

Correo de contacto: bolsas.artisticas@dacoruna.gal

  

SUBTEL

A Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo, coa intención de fornecer as condicións favorábeis para intensificar o proceso de creación literaria e o pensamento en contextos de traballo e aprendizaxe comunitarios, organizan conxuntamente un proxecto de residencias de escritoras/es e pensadoras/es que se realizará en Rianxo, nunha casa situada na aldea de Brión, na parroquia de Leiro, durante o ano 2019.

Bases da convocatoria

 

Resolución pola que se aproba o nomeamento do comité de selección

Concesión das residencias

Anualmente a área de Cultura convoca bolsas de apoio á investigación e bolsas de apoio ao desenvolvemento de estudos artísticos, nas seguintes modalidades: 

Investigación20
Ciencias3
Ciencias sociais e xurídicas5
Ciencias da saúde3
Enxeñería e arquitectura2
Artes e humanidades5
Estudos de xénero2

 

Artísticas25
Artes plásticas e visuais5
Danza e artes do movemento3
Teatro e interpretación escénica3
Música12
Audiovisual2