Estás en:Cultura Bolsas

Bolsas

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos tramitaránse de xeito telemático.

Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:

  • Correo electrónico do solicitante.
  • Certificado dixital do solicitante.
  • Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

 

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:

 

SUBTEL

 

Destinadas a alumnos do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña
 
Modelo de solicitude de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica para alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación:
 
 

 

SUBTEL

 

Destinadas a titulados universitarios

 

 

 

SUBTEL

Para o perfeccionamento de estudos artísticos fora da Comunidade Autónoma de Galicia

 

 

 

SUBTEL

Anualmente a área de Cultura convoca 20 bolsas de apoio á investigación e 20 bolsas de apoio ao desenvolvemento de estudos artísticos, nas seguintes modalidades: 

Investigación 20
Ciencias 3
Ciencias sociais e xurídicas 3
Ciencias da saúde 3
Enxeñería e arquitectura 2
Artes e humanidades 3
Estudos de xénero 2
Planificación sociolingüística 2
Políticas culturais 2

 

Artísticas 20
Artes plásticas e visuais 3
Danza e artes do movemento 2
Teatro e interpretación escénica 3
Música 8
Audiovisual 2
Ilustración e BD 2