Preinscrición

DATAS PROBAS DE ACCESO

INICIACIÓN E 1º DE GRAO ELEMENTAL: mércores, 1 de xuño de 2022

1º DE GRAO PROFESIONAL: mércores, 25 de maio de 2022

RESTO DE CURSOS: martes, 21 de xuño de 2022

NECESARIO FACER PREINSCRICIÓN PARA TÓDOLOS NIVEIS

(máis información en secretaría)

Preinscrición telefónica: 981 080 181/981 080 111      (de 16:00 a 21:00h)

Preinscrición telemática remitindo ao enderezo de correo electrónico conservatorio.danza@dacoruna.gal solicitude coa seguinte información:

  • Nome e apelidos do/a solicitante
  • Data de nacemento.
  • Teléfonos de contacto
  • Curso ao que se presenta