Estás en:Novas

A deputada de Igualdade, Soledad Agra, presenta a colección de Guías “Integra o xénero” para a transversalización de xénero nas políticas públicas

Este proxecto forma parte das medidas de actuación recollidas en "Compartimos Plan", o Plan de Igualdade da Deputación da Coruña, en vixencia para o período 2019-2023

A deputada anunciou que no vindeiro ano traballarase na elaboración de novas guías e en impartir máis formación para a súa aplicación.

A deputada de Igualdade, Soledad Agra, presenta a colección de Guías “Integra o xénero” para a transversalización de xénero nas políticas públicas

A Deputación da Coruña publica a colección de guías "Integra o xénero", sobre a transversalización do principio de igualdade de xénero nas políticas públicas, coas que se busca dotar o persoal da Deputación e dos concellos da provincia de ferramentas útiles e de fácil manexo, con pautas e recomendacións prácticas para a incorporación da perspectiva de xénero dun xeito transversal. As guías foron presentadas esta mañá pola deputada de Igualdade, Soledad Agra, Eva Garabal, da empresa Deloga que desenvolveu as guías e a técnica de Igualdade da Deputación Eva Ovenza.

A colección, inicialmente, conta con tres títulos: a "Guía básica de recomendacións sobre a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas"; a "Guía de apoio para o establecemento de cláusulas de igualdade"; e a "Guía para a integración da perspectiva de xénero no emprego e na formación".

Para a súa elaboración, apostouse por un modelo metodolóxico e de investigación participativo a través do que implicar o persoal da propia Deputación e dos Concellos.

En primeiro lugar, deseñáronse cuestionarios dirixidos ao persoal traballador da Deputación e dos Concellos da provincia da Coruña. Con estes, buscouse detectar as principais necesidades e problemáticas coas que se atopa o persoal á hora de incluír a perspectiva de xénero nas súas funcións, co obxectivo principal de adecuar as diferentes guías a estas.

En segundo lugar, unha vez tratados os datos recollidos no cuestionario e valoradas as necesidades de información para o proceso de elaboración das guías, procedeuse a activar a seguinte ferramenta de participación: as entrevistas semi-estruturadas co persoal da Deputación, co fin de achegarse á realidade do día a día do proceso de traballo da Deputación e coñecer en profundidade as súas necesidades.

O proceso participativo complementario á elaboración da colección de guías "Integra o xénero" contemplou, en terceiro lugar, a realización de grupos de traballo co persoal municipal e o persoal da Deputación. Nestes encontros empregáronse dinámicas e ferramentas sustentadas no traballo cooperativo e participado, así como na formación de pequenos grupos de debate e reflexión colectiva. Deste xeito, por unha banda recolleuse información de valor para a diagnose e, pola outra banda, permitiu a xeración de pequenos espazos nos que compartir percepcións, experiencias e reflexións.

Tras o remate do proceso participativo, procedeuse á edición das tres guías en formato descargable e tamén en arquivo sonoro. As guías poden ser consultadas no apartado de Igualdade da páxina dacoruna.gal.

De forma complementaria, implementaranse accións formativas básicas en modalidade en liña e presencial en relación a cada guía, nas que se dará a coñecer a colección "Integra o xénero" e se traballarán de xeito práctico algún dos contidos. A primeira das accións formativas terá lugar o 24 de outubro en horario de 11:30 a 13:30 na Sala Juanjo Gallo e abordaranse contidos relacionados coa Guía 1. Esta acción formativa, ofrecerase en modalidade virtual o 26 de outubro no mesmo horario. Na web pode consultarse o resto de accións formativas e a forma de inscrición nelas.

Ligazón ás guías e máis información en :

https://www.dacoruna.gal/servizos-sociais/area-igualdade/proxectos/programa-socioeducativo-suprime-o-control-2