Estás en:A Corporación Órganos de goberno

Órganos de goberno

A composición da Corporación Provincial é a seguinte:

  • O Presidente: Valentín González Formoso
  • O Vicepresidente: Xosé Regueira Varela
  • A Xunta de Goberno: composta por o Presidente e dez Deputadas e Deputados
  • O Pleno: composto por o Presidente e trinta Deputadas e Deputados
  • Outros órganos: Comisións Informativas Permanentes