Estás en:A Corporación Órganos de goberno Representantes da Deputación en organismos e entidades

Representantes da Deputación en organismos e entidades

1.- AFIGAL (SOCIEDADE DE GARANTÍA RECÍPROCA-AFIANZAMENTO DE GALICIA)
 
Dona Patricia Blanco Fidalgo
 
2.- ASOCIACIÓN NERIA
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
3.- BIBLIOTECA DO REAL CONSULADO
 
Don Xosé Regueira Varela
 
4.- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN E COORDINACIÓN DE INVESTIMENTOS INEM-CORPORACIÓNS LOCAIS
 
Don José Luis García García
 
5.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO CO IMSERSO E A FEMP, PARA IMPLANTACIÓN DO SERVIZO PROVINCIAL DE TELEASISTENCIA NOS CONCELLOS
 
Don José Manuel Pequeño Castro
  
6. COMISIÓN GALEGA DE PROTECCIÓN CIVIL
 
Don José Luis García García
 
7.- COMISIÓN PROVINCIAL DE VIVENDA
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
8.- COMISIÓN GALEGA DE COOPERACIÓN
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
9.- COMISIÓN PROVINCIAL DE COLABORACIÓN DO ESTADO COAS CORPORACIÓNS LOCAIS
 
Don Manuel Muíño Espasandín
 
10.- COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
11.- COMISIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DA CORUÑA
 
Suprimida la representación desde el 1/11/2017 (Decreto 93/2017, de 14/09/2017)
 
12.-COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E AS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA A CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DOS GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS
 
Don José Luis García García
 
13.- COMISIÓN INSTITUCIONAL NO MARCO DO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE DESENVOLVEMENTO DO PACTO LOCAL PARA A XESTIÓN DO CICLO URBANO DA AUGA ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E A XUNTA DE GALICIA
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
14.- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA COSTA BERGANTIÑÁ DE SERVIZOS PÚBLICOS CONSORCIADOS. (Acordo plenario do 26 de abril de 2013).
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
Don Xosé Regueira Varela
 
15.- CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL DE GALICIA
 
Don Xosé Regueira Varela
 
16.- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE XESTUR, S.A.
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
17.- CONSELLO GALEGO DE SAÚDE
 
Dona Ánxela Franco Pouso
 
18.- CONSELLO GALEGO DE TRANSPORTES
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
19.- CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DA CORUÑA CAPITAL E PROVINCIA
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
20.- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE PORTOS DE GALICIA
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
21.- CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA
 
Don Xosé Regueira Varela
 
22.- CONSORCIO DO DEPÓSITO FRANCO DO PORTO DA CORUÑA
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
Don Xesús Soto Vivero
 
Dona Patricia Blanco Fidalgo
 
23.- CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA PARA A PRESTACIÓN DO SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
  
Don José Luís García García
 
24.- CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA (Comité Provincial)
 
Dona Ánxela Franco Pouso
 
25.- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
26.- FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
27.- FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
28.- FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC)
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
Dona Goretti Sanmartín Rei, vicepresidenta, ou deputado/a no/a que delegue
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
Don Xesús Soto Vivero
 
29.- FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA
 
Don Xosé Regueira Varela
 
30.- FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE RELACIÓNS LABORAIS DA CORUÑA (Padroado)
 
Don José Luis García García
 
31.- FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
32.- FUNDACIÓN EXPONAV
 
Don Valentín González Formoso, presidente
Suplente: Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
33.- FUNDACIÓN ORTEGALIA
 
Persoa que ocupe a Vicepresidencia, que desempeñará a Vicepresidencia da Fundación.
 
34.- FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
35.- FUNDACIÓN PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
36.- FUNDACIÓN REFUXIO DE ANIMAIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
37.- FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER
 
Don Xosé Regueira Varela
 
38.- FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
39.- FUNDACIÓN WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
40.- FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS
 
Don Xesús Soto Vivero
 
41.- FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
42.- FUNDACIÓN GONZALO LÓPEZ ABENTE
 
Don Manuel Muíño Espasandín
 
43.- INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA (IFECO) (Acordo plenario 16-09-2011)
 
Consello de Dirección: don Antonio Leira Piñeiro
 
Padroado: don Antonio Leira Piñeiro e don Xesús Soto Vivero
 
44.- MESA PROVINCIAL DE COMERCIO
 
Don Valentín González Formoso, presidente, ou deputado/a no/a que delegue
 
Don Manuel Muíño Espasandín
 
45.- MUSEO ARQUEOLÓXICO DO CASTELO DE SAN ANTÓN (Padroado)
 
Don Xosé Regueira Varela
 
46.- MUSEO DO POBO GALEGO (Xunta Rectora)
 
Dona Mª Goretti Sanmartín Rei
 
47.- PARQUE NATURAL COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO E LAGOAS DE CARREGAL E VIXIÁN
 
Dona Ánxela Franco Pouso
 
48.- PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME (Xunta Rectora)
 
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
49.- PARQUE NATURAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS (Padroado e Xunta Consultiva)
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
50.- RESERVA DA BIOSFERA “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”
 
Don Xosé Regueira Varela
  
Don Bernardo Fernández Piñeiro
 
Don José Manuel Pequeño Castro
 
51.- UNED (Padroado do Centro da Coruña)
 
Dona Goretti Sanmartín Rei
 
52.- RED ESPAÑOLA DE TURISMO INDUSTRIAL (RETI)
 
Don Xosé Regueira Varela