Estás en:Contratación Perfil do Contratante

Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual da Deputación Provincial da Coruña, ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na normativa de Contratos do Sector Público

Acceso á plataforma


Información adicional:
Servizo de Patrimonio e Contratación.
Avenida Porto da Coruña nº2 15003, A Coruña. 5º andar.
Teléfono 981 08 03 14
Fax 981 08 03 07
contratacion@dacoruna.gal